NOD32 Antivirus | אנטיוירוס להורדה

NOD32 Antivirus | אנטיוירוס
המוצר מוביל את הדור הבא של תוכנות האנטי וירוס ומתהדר במאפיינים המקנים לו יתרונות בולטים על מתחריו – כושר איתור וטיפול בוירוסים יוצא דופן ומהירות סריקה הגבוהה ביותר תוך ניצול משאבים נמוך. NOD32 מחזיק במספר שיא של הצלחות מוחלטות במבחני הVirus Bulletinב-33 המבחנים האחרונים. Virus Bulletin היא הסמכות העולמית המקובלת לבדיקת איכות מוצרי אנטי וירוס והיא גוף חיצוני ובלתי תלוי.
קטגוריה: תוכנות אבטחהלפני 199 שבועות